Wręczenie powołań do Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Wręczenie powołań do Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Podczas Zielonego Forum Młodych Pan Minister Michał Woś wręczył powołania do Młodzieżowej Rady Ekologicznej.  Finalnie Rada będzie się składać z 34 członków.

Posiedzenia Młodzieżowej Rady Ekologicznej będą odbywać się raz na kwartał. Wśród partnerów merytorycznych rady są Lasy Państwowe, parki narodowe i Państwowy Instytut Geologiczny. Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.