Skład rady

 

 1. Tamara Bak z Namysłowa.

Drużynowa drużyny Związku Harcerstwa Polskiego, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Organizatorka akcji ekologicznych: „Planeta Twoja i Moja. Zaangażowana w akcję Trash Bag Challenge, w której wspólnie zbierają śmieci i publikują w mediach społecznościowych zdjęcia „przed” i „po” sprzątaniu świata.

 

 1. Jarosław Brodecki z Łodzi.

Laureat pierwszej nagrody w Polskich Finałach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej oraz konkursu „Misja Polarna”. Praca w zespole naukowym w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego nad inwazyjnymi i obcymi gatunkami zwierząt w polskim systemie rzecznym. Prowadzi blog przyrodniczy „Lasem Myślący”, zajęcia przyrodniczo-astronomiczne oraz koło przyrodnicze.

 

 1. Bartosz Bryks z Mławy.

Student leśnictwa. Strażnik Straży Ochrony Przyrody w Polsce. Czynnie zajmuję się ochroną przyrody na terenie RP, współpracuje ze Strażą Rybacką w celu zapobiegania kłusownictwu wędkarskiemu oraz ze Strażą Leśną w celu zwalczania szkodnictwa leśnego.

 

 1. Filip Bulicki z Przasnysza.

Członek Rady Dzieci i Młodzieży  Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Uczeń Technikum Leśnego. Pasjonat leśnictwa oraz pszczelarstwa. Aktywnie bierze udział w projektach ekologicznych. Uczestnik konkursu „Feel the forest”.

 

 1. Daria Czarczyńska z Zielonej Góry.

Uczennica Technikum Leśnego. Wolontariuszka w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Szponiastych, gdzie prowadzą Edukację Leśną i Zielone szkoły dla szerokiego grona odbiorców, od przedszkolaków do seniorów. Działa w fundacji Ekologiczno-Ornitologicznej Laudato Si, przyczyniając się do tworzenia map lęgowych ptaków w naszym kraju.

 

 1. Piotr Gawroński z Warszawy.

Założyciel i dyrektor pierwszego stałego Dziecięcego Parku Narodowego.

Prowadził audycje radiowe w Polskim Radiu w ramach cyklu „Mali Strażacy Dzikiego Królestwa”. Współpracuje z National Geographic Kids, pod patronatem wydawnictwa nagrał cykl filmików instruktażowych pt. „Jak założyć dziecięcy park narodowy”. Obecnie współpracuje przy programie „Dzika Odyseja – Ekspedycja Pionierów”, polegającym na rodzinnym odwiedzeniu wszystkich 23 polskich parków narodowych w 23 miesiące.

 

 1. Weronika Heckert z Szamotuł.

Aktywnie angażuje się w działalność ekologiczną. Organizatorka balu karnawałowego o tematyce ekologicznej. Chętnie fotografuje naturę i dokumentuje działalność ekologiczną. Uczestniczka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego oraz Konkursu Kartograficznego.

 

 1. Mikołaj Hetzig z Bydgoszczy.

Laureat Olimpiady Wiedzy z Biologii. Reprezentant Polski podczas konkursu „Together for Development” w Królestwie Estwani. Propagator projektów ekologicznych. Z jego inicjatywy powstała stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Zwycięzca konkursu „Kanał Bydgoski w obiektywie pór oku”.

 

 1. Kamil Jurkiewicz z Dobrzejewic.

Aktywnie działa na rzecz środowiska, angażuje się w akcje uświadamiające istotę i ważność ochrony przyrody. Organizator wydarzeń lokalnych, propagator pikników prokologicznych. Członek Polskiego Związku Łowieckiego.

 

 1. Adrianna Kiełbińska z Trzcianki.

Aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Interesuje się zagadnieniami ochrony zagrożonych wyginięciem zwierząt.

 

 1. Daria Kołacz z Łabowej.

Aktywnie działa w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Uczestniczka licznych konkursów ekologicznych o zasięgu ogólnopolskim.

 

 1. Karolina Konieczna z Lublina.

Aktywnie angażuje się w inicjatywy proekologiczne, aby swoją postawą wpływać na najbliższe otoczenie. Interesuje się łowiectwem i szeregiem zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem zwierzyną i ochroną środowiska naturalnego. Brała udział w konferencji „Stop Smog”.

 

 1. Maria Koperwas z Łomianek.

Należy do Związku Harcerstwa Polskiego.

Uczestniczka akcji sprzątania oraz sadzenia lasów.

 

 1. Krzysztof Kotela – Cios z Warszawy.

Reprezentant Yale School od the Environment na szczycie klimatycznym w Madrycie.

Współpracuje z Programem Środowiskowym Narodów Zjednoczonych w Warszawie – UNCEP/GRIP. Członek Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN, gdzie jest zaangażowany w organizowanie konferencji klimatycznych oraz przewodniczy komisji do spraw zagranicznych.

 

 1. Maurycy Kryczyński z Tolkmicka.

Uczestnik akcji proekologicznych. Jest bardzo zaangażowany w akcje sprzątania miasta i wszelkie inicjatywy chroniące środowisko lokalne.

 

 1. Kamil Kubak z Żyrzyna.

Absolwent Technikum Leśnego w Zagnańsku.

Uczestnik konkursu wiedzy na temat pracy leśnej.

 

 1. Magdalena Kupisz z Brzeźnia.

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Sieradz. Promuje działania proekologiczne na prowadzonym przez siebie fanpage’u w mediach społecznościowych.

 

 1. Karolina Małolepszy z Łodzi.

Aktywna harcerka, organizatorka akcji zwiększających świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Interesuje się pszczelarstwem i zagadnieniem wpływu kluczowych organizmów na całą przyrodę.

 

 1. Kacper Moroz ze Słupska.

Działacz Parlamentu Młodych II i III kadencji. Praca w komisji ochrony środowiska.

Aktywnie działa w inicjatywach ekologicznych. Organizator akcji sprzątania miasta.

 

 1. Łukasz Musiatowicz z Woli Korytnickiej.

Współorganizował konferencję klimatyczną jako członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Uczestnik kilkunastu akcji, czysta gmina, posprzątaj świat, podczas których wraz z grupami młodzieży wspólnie sprząta lasy i pobocza drogowe. Uczestnik konkursów proekologicznych. Tworzy plakaty, hasła, wiersze zachęcające ludzi do odpowiedzialnej postawy wobec środowiska.

 

 1. Natalia Ottlik z Tworkowa.

Absolwentka Technikum w Raciborzu, kierunek ochrona środowiska. Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne: sprzątanie świata oraz sadzenie drzew. Kieruje zadaniami związanymi z prowadzeniem ekolekcji w przedszkolach.

 

 1. Szymon Pawłowski z Krasocina.

Student leśnictwa, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, organizator budowy Hoteli dla pszczół.

 

 1. Ewelina Rakowska z Torunia.

Laureatka konkursu ekologicznego w ramach eventu Młodzi_Dobra2020. Wdraża wiele pomysłów chroniących naszą przyrodę w swoim środowisku lokalnym.

 

 1. Zuzanna Rybarska z Dębna.

Laureatka licznych konkursów ekologicznych. Wolontariuszka Nadleśnictwa.

 

 1. Wiktoria Spławska z Poznania.

Aktywistka angażująca się w działania na rzecz środowiska i pomysłodawczyni wielu inicjatyw ekologicznych. Promuje dobre nawyki chroniące środowisko.

 

 1. Magdalena Stępień ze Szczerbic.

Uczestniczka wielu konkursów ekologicznych i olimpiad biologicznych, często zakończonych wyróżnieniami. Bardzo aktywnie działa w akcjach: „Sprzątanie Świata” oraz „Dni Ziemi”. Polityka klimatyczna i energetyczna oraz wpływ środowiska na psychikę człowieka są tematami jej zainteresowań.

 

 1. Julia Szafran z Lewickich (miejscowość Lewickie).

Aktywnie działa na rzecz środowiska.

 

 1. Szymon Szurlej z Gwoźnicy Górnej.

Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Koordynator inicjatyw ekologicznych: akcji edukacyjnej Komisji Środowiska, akcji zamiany plastikowych kubków na kubki biodegradowalne w automatach.

 

 1. Szymon Jajuga z Wiśniowej.

Uczestnik Olimpiady Ekologicznej na etapie wojewódzkim.

Członek Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Leśnego i Koła Naukowego Leśników.

 

 1. Karol Urbaniak z Jabłonnej.

Członek Stowarzyszenia Młodych Mieszkańców Gminy Jabłonna, organizuje warsztaty ekologiczne „Stawiamy na ekologię”. Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne, zamienia użytkownikom jednorazowe torby foliowe na płócienne. Współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i Nadleśnictwem.

 

 1. Natalia Walenciuk z Szubina.

Uczestniczka konkursu „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”.

Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne.

 

 1. Andrzej Wasilewski z Gdańska.

Uczestnik Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, organizator konferencji naukowej dotyczącej ochrony środowiska oraz akcji sprzątania lasu.

 

 1. Aleksandra Witkowska z Katowic.

Wolontariuszka w debatach ekologicznych organizowanych w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła 2 w Częstochowie. Uczestniczka konkursu „Co należy robić, aby dbać o środowisko?”.

 

 1. Paweł Wons z Kalet.

Laureat wojewódzkiego „Turnieju Wiedzy Ekologicznej” przeprowadzonego w ramach XXV Tygodnia Ziemi w Zabrzu. Aktywnie angażuje się w działania ekologiczne.