Kierownictwo rady

Szymon Szymla – Przewodniczący

Jarosław Brodecki – Wiceprzewodniczący

Szymon Pawłowski – Wiceprzewodniczący

Kamil Jurkiewicz – Sekretarz